Opleiding Beeldende Therapie met Gezinnen.

Beeldende Therapie met Gezinnen vraagt specifieke vaardigheden van de vaktherapeut Beeldend. Om die reden zijn er 2 opleidingen voor vaktherapeuten ontwikkelt: De Basisopleiding en de Training on the Job (TOJ). BTmG komt voort uit de Gezins-Creatieve-Therapie (GCT) van Frans Beelen. Het is een vaktherapeutische behandeling met als doel om de interactiepatronen in het gezin te verbeteren, waardoor er meer plezier en ontspanning ontstaat. De methode is ontwikkeld voor gezinnen met kinderen van alle leeftijden, waarin de onderlinge interacties verstoord zijn. De methode kan ingezet worden bij alle gezinsvormen.

Binnen de vaktherapie werkt men ervaringsgericht. In de BTmG worden de beeldende opdrachten zodanig samengesteld dat ze geschikt zijn voor elk gezinslid. Op deze wijze is het gezin in staat om te oefenen met nieuwe samenwerkingsvormen en nieuwe vaardigheden, zodat er nieuwe meer wenselijke interactiepatronen ontstaan.

Basisopleiding BTmG

Deze opleiding is toegankelijk voor vaktherapeuten Beeldend die met gezinnen werken of willen gaan werken. Vaktherapeuten met een ander medium kunnen ook deelnemen. Het zal van hen extra uitdaging vragen, aangezien zij de methode dienen te vertalen naar hun eigen vakgebied.

De deelnemers leren werken met een therapiemodel, BTmG, dat in tien bijeenkomsten kan worden uitgevoerd. De therapie wordt in principe uitgevoerd met het kerngezin. Sleutelbegrippen zijn; succeservaringen, positieve bevestiging, omgaan met beeldende (productie) problemen, scheiden van subsystemen van ouders en kinderen, herstel van de hiƫrarchie van de ouder ten opzichte van de kinderen en aandacht voor de leefomgeving.

Doelstelling: na afloop van de opleiding hebben de deelnemers zicht op:

 De methode van Beeldende Therapie met Gezinnen

 Systemisch werken

 De specifieke positie van de ouders en de benadering die dat vraagt (ouderbegeleidende positie)

 Het transferproces van het geleerde in de therapie naar het dagelijks leven

 Na afloop van de opleiding kunnen de deelnemers

 Een observatieverslag maken

 Werkhypotheses en werkdoelen formuleren

 De relatie leggen tussen de werkpunten van de gezinsleden en de eigen hypothesen en werkdoelen.

 Zelf opdrachten componeren in een BTmG proces.

 Het transferproces toepassen

Inhoud basisopleiding: in de opleiding wordt er aandacht besteed aan:

 De methode van de BTmG

 Verschillen en overeenkomsten tussen werken met groepen en werken met gezinnen

 Gezinsfases

 Therapie met jonge kinderen en puber

 Genogrammen

 Meervoudige partijdigheid

 Gedragsveranderende gezinstherapie

 Componeren van beeldende opdrachten

 De structurele gezinstherapie

 De ouderbegeleidende positie

 Transferproces

 Persoonlijk leerproces

 Samenwerken behandelteam/pr

Docent:

De opleiding wordt gegeven door de ervaren BTmG therapeut Madelon Smits. Zij wordt ondersteund door Ambulant Gezinsbehandelaar Xaviera van Maanen.

Madelon en Xaviera werken al geruime tijd samen vanuit hun praktijk MeX in Arnhem.

Opleidingsdata 2022

Bij voldoende aanmeldingen starten wij een nieuwe groep in februari 2022.

Tijdens de lessen zullen de maatregelen gesteld door het RIVM worden gevolgd.

Data Donderdagen:

10-02

03-03

31-03

21-04

12-05

09-06

Lesuren en prijs Basisopleiding BTmG

Lesuren van 10:00-12:30 en 13:15-16:15

Lunch 12:30-13:15

Totaal 33 lesuren en 40 uur zelfstudie.

Prijs: 1350,- inclusief lunch, exclusief boeken. Beide boeken van Frans Beelen ( 50,- per stuk, exclusief verzendkosten) zijn verplicht:

Beelen, F. (2003). Basisboek Gezins-creatieve-therapie. SysteembeĆÆnvloeding, ouderondersteuning in creatieve therapie beeldend.

Beelen, F.& Wernink, P. (2005). Werkboek Gezins-Creatieve-Therapie, voor creatief therapeuten beeldend, die werken met ouders van kinderen met een verstandelijke beperking.

Voor de eerste lesdag heb je het basisboek nodig ter voorbereiding. De boeken zijn te verkrijgen via Madelon.

Duur en inschrijving van De Basisopleiding BTmG:

De opleiding bedraagt in totaal 33 lesuren verdeeld over 6 dagen van 10:00 t/m 16:30 uur en 40 uur zelfstudie. De opleidingsgroep bestaat uit maximaal 7 deelnemers. Bij 100% aanwezigheid en bij het positief afronden van de opleiding, middels een eindopdracht, ontvangt men het certificaat met daarop de 66 accreditatiepunten van het Register voor Vaktherapie.

Voor inschrijving Basisopleiding en eventuele vragen mail Madelon Smits: m.smits@mexhelpt.nl

Inschrijving voor 10 januari 2022 via het Aanmeldformulier. De inschrijving is definitief na betaling. Bij betaling ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Training on the Job (TOJ)

Nadat u de Basisopleiding goed heeft afgerond is er de mogelijkheid om de Training on the Job (TOJ) te volgen bij Madelon Smits. Deze training geeft de vaktherapeut en eventuele co-therapeut een intensieve begeleiding bij het uitvoeren van een therapie, zodat u na afloop met meer zelfvertrouwen en kunde zelfstandig de BTmG kunt uitvoeren. De therapeut wordt gedurende een heel therapieproces begeleid door Madelon Smits. De begeleiding vindt plaats aan de hand van gesprekken en een eigen opnames van BTmG bijeenkomsten uit je eigen werkveld.

Doelstelling:

Na afloop van de training is de deelnemer in staat om de methodiek van de BTmG geheel zelfstandig toe te passen in de praktijk. In de praktijk mag u zich Senior BTmG therapeut noemen. Wanneer blijkt dat u als BTmG-Senior speciale methodische/didactische vaardigheden heeft en de methode zeer goed kan generaliseren krijgt de BTmG- Senior tevens de lesbevoegdheid voor het geven van de Training on the Job aan andere beeldend vaktherapeuten die de basisopleiding BTmG met succes hebben afgerond.

Duur en inschrijving TOJ:

Het begeleidingstraject bestaat tussen de 10 -15 bijeenkomsten van 1,5 uur en worden afgesproken rondom de therapie bijeenkomsten met het gezin.

Per afspraak 115, - per 1,5 uur

Accreditatiepunten SRVB aangevraagd

Voor inschrijving TOJ en eventuele vragen mail Madelon Smits: m.smits@mexhelpt.nl.

Voor informatie en aanmelding

Madelon Smits
Tel - 06 44 55 41 69
Email - m.smits@mexhelpt.nl
FvB : 100863

Xaviera van Maanen
Email - x.v.maanen@mexhelpt.nl
SKJ: 110009714

Opleiding BTmG en TOJ
L.J.Costerstraat 5
6827 AR Arnhem

KvK: 66312973
Rabobank: NL76 RABO 0311 7649 32

Downloads
Aanmeldformulier
Algemene voorwaarden